DMCA

ApkDownloadd.com in overeenstemming is met 17 U.S.C. * 512 en de Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Het is ons beleid om te reageren op elke inbreuk op mededelingen en neemt passende maatregelen in het kader van de Digital Millennium Copyright Act en andere toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom. Als uw auteursrechtelijk beschermd materiaal is op ApkDownloadd.com geplaatst en u wilt dit materiaal verwijderd, moet u een schriftelijke mededeling dat het in de volgende paragraaf genoemde informatie door te geven. Houd er rekening mee dat u aansprakelijk voor de geleden schade (inbegrip van de kosten en advocaatkosten) als je verkeerde voorstelling van informatie die op onze site die inbreuk maakt op de auteursrechten.

De volgende elementen moeten worden opgenomen in uw inbreuk op het auteursrecht vordering:- Zorg voor voldoende contact informatie, zodat wij contact met u op. Je moet ook een geldig e-mail adres te vermelden.

- Zorg voor bewijs van de bevoegde persoon om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk.

Je moet in duidelijke bewoordingen uit op welk auteursrechtelijk beschermde werk beweerde te zijn geschonden.

- Een verklaring dat de informatie in het bericht juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat de vermeende inbreuk.

- Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent, of de wet.

- Moet worden ondertekend door de bevoegde persoon te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt wordt geschonden.

Stuur het bericht inbreuk elektronisch via deze pagina:

NEEM CONTACT MET ONS OP

Het kan tot 5 werkdagen voor een e-mail response.

Delen is zorgzame!